اقامتگاه بوم گردی "باغ دوسرو"

بام نشینی، قنات نشینی، کوه نشینی

اقامتگاهی واقع در تفت (بام استان یزد)، منطقه ییلاقی استان یزد و در دامنه عروس کویر (شیر کوه) که دارای چشم اندازهای مختلفی ست که از یک طرف به کوه، از طرف دیگر به باغ شهر تفت و در زیر این اقامتگاه قنات جاری می باشد.